UPDATE 12.01.2021

Fake-Me-Hard

how to survive the post-truth society

JUNE 30 – AUGUST 15 2021

FAKE ME HARD is a spectacular exhibition at the interface of art and technology by the creators of ROBOT LOVE and TEC ART from June 30 to August 15, 2021 at AVLMundo and GroupA, Rotterdam. The full exhibition and festival FAKE ME HARD kicks off during Art Rotterdam.

How do we survive the post-truth society? Are people in control, or are algorithms and AI taking over? Will they be the new gods? Do they determine what is fact or fiction? Are human narratives slowly becoming irrelevant?

The recent storming of the Capitol in Washington, D.C. by pro-Trump rioters, partly attributable to algorithms that widely disseminate QAnon theories, shows technology is not neutral, and poses a direct threat to democracy. How we decide to use automation and artificial intelligence (AI) determines whether society becomes a new feudal age or an ecosystem where differences are given the opportunity to flourish.

Big tech has become a supreme and opaque system, driven by a handful of powerful companies granting or revoking the privilege of a platform. People have become scattered ‘users’ in fake news environments, condemned to their own bubble, a context-disconnected, illusory world. To speak in Matrix terms: we can no longer choose between pills. Only the blue pill is available.

FAKE ME HARD takes the audience on a trip into a new dimension. The loss of meaning as we know it may sound alarming, but Team Human does not give up easily. With more than 40 artists on the front lines, we explore our cultural capital.

“Complexity is not a condition to be tamed, but a lesson to be learned.” — James Bridle

(Dutch)

30 JUNI – 15 AUGUSTUS 2021

FAKE ME HARD is een spectaculaire tentoonstelling op het snijvlak van kunst en technologie door de makers van ROBOT LOVE and TEC ART van 30 juni tot 15 augustus 2021 in AVLMundo and GroupA, Rotterdam. De volledige tentoonstelling en het festival FAKE ME HARD gaat van start tijdens Art Rotterdam.

Hoe overleven we de ‘post-truth’ samenleving? Zijn mensen in controle of nemen algoritmen/AI het stokje over? Worden zij de nieuwe Goden? Bepalen zij wat feit of fictie is? Worden menselijke verhalen langzaamaan irrelevant?

De recente bestorming van het Capitool in Washington, D.C. door pro-Trump relschoppers, deels toe te schrijven aan algoritmes die de theorieën van QAnon op grote schaal verspreiden, laat zien dat technologie niet neutraal is en een directe bedreiging vormt voor de democratie. Hoe we gebruik maken van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) bepaalt of de samenleving een nieuw feodaal tijdperk wordt of een ecosysteem waarin verschillen de kans krijgen om te bloeien.

Big tech is een oppermachtig en ondoorzichtig systeem geworden, gedreven door een handvol machtige bedrijven die het privilege van een platform kunnen verlenen of intrekken. Mensen zijn teruggebracht tot uit elkaar gespeelde ‘gebruikers’ in nepnieuws omgevingen, veroordeeld tot hun eigen zeepbel, een context-onafhankelijke, illusoire wereld. Om in Matrix-termen te spreken: we kunnen niet langer kiezen tussen pillen. Alleen de blauwe pil is beschikbaar.

FAKE ME HARD neemt het publiek mee op reis naar een nieuwe dimensie. Het verlies van betekenis zoals we die kennen klinkt misschien alarmerend, maar Team Human geeft niet snel op. Met meer dan 40 kunstenaars in de frontlinie verkennen we onze culturele hoofdstad.

“Complexity is not a condition to be tamed, but a lesson to be learned.” — James Bridle